ispitivanje sluha

ORL centar - uvo, grlo, nos

Specijalistička otorinolaringološka ordinacija, ORL Centar je medicinska ustanova registrovana je za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih medicinskih delatnosti u otorinolaringologiji. Ordinacija je dizajnirana po arhitetktonskim kriterijumima današnjice medicinskih ustanova ovog tipa, u celini je informatički povezana, sa centralnim skladištenjem, čuvanjem i i zaštitom svih medicinskih podataka, računarskim sastavom za operacionalizaciju rada ustanove. ORL CENTAR poseduje najmoderniju sofisticiranu medicinsku opremu za dijagnostiku i lečenje oboljenja ORL regije. Poseduje moderno opremljenu ordinaciju, audiološki te vestibulološki deo.

Osnivač i vlasnik ordinacije je Dr Marija Komadina Vuković otorinolaringolog - audiolog i otorinolaringolog vazduhoplovne medicine sa višegodišnjim specijalističkim iskustvom sticanim na ORL Klinici VMA i Vazduhoplovnomedicinskom Institutu VMA .

Naše osoblje je obrazovano i privrženo pacijentu, a naš stručni kadar dobar je partner pacijentima, posvećen rešavanju problema. Radimo na stalnom poboljšanju usluga i obostranom zadovoljstvu lekara i pacijenta. Naša veština je tu da vas leči i duh da se o vama stara.

Koncepcija Centra je da specijalizovani kadrovi (otorinolaringolozi, neurolozi/neurootolozi) i kompjuterizovana oprema obezbede  maksimalno precizno dijagnostikovanje oboljenja uva, grla i nosa i lečenje u vanbolničkim (ambulantnim) uslovima. Posebna pažnja se poklanja slušnim i vestibularnim poremećajima (vrtoglavicama), kako onih zbog poremećaja  u unutrašnjem uvu, tako i onih u Centralnom nervnom sistemu, uglavnom u moždanom stablu. Takva zaokružena sveobuhvatna kvalitetna  dijagnostika izuzetno je retka u privatnoj praksi.

Pacijentu se rezerviše termin  pregleda i obezbeđuje dovoljno vremena za sva potrebna ispitivanja u istoj poseti.

Na osnovu podataka  iz anamneze i osnovnog fizikalnog pregleda, specijalista racionalno određuje koje metode ispitivanja treba primeniti  i kojim redosledom.  Analizom dobijenih rezultata postavlja se dijagnoza i određuje terapija, ili tek na kraju eventualno planira (a ne kao prvi pregled) radiološki pregled, koji je ponekada veoma skup, a možda je i nepotreban.

Usluge koje ORL Centar pruža obuhvataju:

Informacije

Radno vreme
radni dan: 9:00 - 17:00
subota: 10:00 - 14:00


011/26-26-261

Kontakt

Adresa
Dobračina 37
11000 Beograd
Srbija

www.orlcentar.rs
info@orlcentar.rs


Tu smo za Vas
Kontaktirajte naseg dežurnog lekara i pitajte šta vas zanima

konsultacije@orlcentar.rs

Facebook fanpage