ispitivanje sluha ORL

Iznenadna nagluvost - akutna gluvoća

Jedan entitet treba posebno istaći, a to je iznenadno značajno oštećenje sluha ili akutna gluvoća, kao jedino hitno stanje u audiologiji. Reč je o značajnom oštećenju sluha, koje nastaje trenutno ili u kratkom vremenskom intervalu.

Uzroci mogu biti različiti (vaskularni, upalni, imunološki, metabolički, toksični), a oštećenje je najčešće jednostrano, retko obostrano. U manjem broju slučajeva dolazi do spontanog oporavka sluha, ali u većini slučajeva zaostaje oštećenje sluha. Lečenje bolesti je uspešnije što se ranije započne sa njim. Bolest se obično u početku zamenjuje sa provodnim smetnjama sluha i leči kapima za nos ili ispiranjem uva.

Zato je potrebno kod svakog iznenadnog oštećenja sluha pacijenta uputiti na specijalističku (audiološku) obradu i lečenje.

Podaci dostupni na našim stranicama su informativnog tipa i ne mogu biti zamena za lekarski pregled. Zato brigu za sopstveno zdravlje uvek poverite svom ličnom lekaru.