ispiranje ušiju

Funkcijska analiza patologije srednjeg uva i ispitivanje sluha

Kod patoloških promena iza intaktne bubne, objektivno ispitivanje stepena i tipa oštećenja sluha i pokretljivosti bubne opne od posebnog je značaja kod utvrđivanja sekreta u srednjem uhu (posebno kod sekretornog otitisa male dece); dijagnostikovanja otoskleroze i indikacije za  mikrohiruršku operaciju, prekida lanca slušnih koščica, diferenciranja senzoneuralne od provodne redukcije sluha i dr.

  1. Tonalna audiometrija i određivanje stepena oštećenja sluha.
  2. Izračunavanje skora oštećenja sluha i postavljanje indikacija za slušno pomagalo.
  3. Timpanometrija sa i bez registracije akustičkog stapedijusnog refleksa (ASR).
  4. Timpanometrijsko ispitivanje funkcije Eustahijeve tube.

Informacije

Radno vreme
radni dan: 9:00 - 17:00
subota: 10:00 - 14:00


011/26-26-261

Kontakt

Adresa
Dobračina 37
11000 Beograd
Srbija

www.orlcentar.rs
info@orlcentar.rs


Tu smo za Vas
Kontaktirajte naseg dežurnog lekara i pitajte šta vas zanima

konsultacije@orlcentar.rs

Facebook fanpage