ORL klinika

Dobro zdravlje daleko se čuje

Naša misija je pružanje zdravstvene pomoći sa dostojanstvom i saosećanjem za one kojima služimo. Prihvatili smo na sebe obavezu da obezbedimo najviši nivo kvaliteta usluge, za svakog našeg pacijenta. Posvećeni smo pružanju zdravstvenih usluga sa holističkim pristupom uma, tela i duha.

Dr Marija Komadina Vuković
otorinolaringolog

ORL Centar - otorinolaringološki klinički kadar

Osoblje ORL centra je obrazovano i privrženo pacijentu, a naš stručni kadar dobar je partner pacijentima, posvećen rešavanju problema. Radimo na stalnom poboljšanju usluga i obostranom zadovoljstvu lekara i pacijenta. Naša veština je tu da vas leči i duh da se o vama stara.

Koncepcija ORL centra je da specijalizovani kadrovi (otorinolaringolozi, neurolozi/neurootolozi) sa višegodišnjim iskustvom u kliničkom radu i kompjuterizovana oprema obezbede maksimalno precizno dijagnostikovanje oboljenja uva, grla i nosa i lečenje u vanbolničkim (ambulantnim) uslovima.

Dr Marija Komadina VukovićDr Marija Komadina Vuković
Dr Vasil HristovDr Vasil Hristov
Prof. Dr Kiril HaralampievProf. Dr Kiril Haralampiev
Gordana VujićGordana Vujić
Ružica TodorovićRužica Todorović

Dr Marija Komadina Vuković
vlasnik i osnivač ORL Centra

Specijalista otorinolaringolog, audiolog-neurootolog, specijalista otorinolaringolog vazduhoplovne medicine, ovlašćeni lekar za pregled letačkog osoblja po JAR FCL 3, doktorant na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Kragujevcu
Sedamnaestogodišnje iskustvo na Vojnomedicinskoj akademiji i desetogodišnji rad u Vazduhoplovnomedicinskom institutu VMA.
Autor i koautor više od 16 stručnih radova.

Dr Vasil Hristov
konsultant ORL Centra

Specijalista otorinolaringolog,rinolog i audiolog, specijalista otorinolaringolog vazduhoplovne medicine, ovlašćeni lekar za pregled letačkog osoblja po JAR FCL3
Višedecenijski rad u Vazduhoplovnomedicinskom institutu od toga desetogodišnji rad  u Vojnomedicinskoj akademiji. 
Autor i koautor više stručnih radova.

Prof dr Kiril Haralampiev
konsultant ORL Centra

Redovni profesor otorinolaringologije.
Subspecijalista iz audiologije-neurootologije i mikrohirurgije uva.
Načelnik Klinike ORL VMA 1990-1998, direktor Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra u Crnoj Gori 1999-2004.
Objavio više od 150 stručno-naučnih radova. Kao mentor ili član komisije doprineo izradi 20 magistarskih teza i doktorskih disertacija. Moderator osam i učesnik dvanaest okruglih stolova iz savremene otoaudiologije. Napisao poglavlja u pet knjiga, a recenzirao tri knjige.Koautor u dve knjige,a autor kapitalne knjige "Klinička neurootologija", jedinstvene u državama bivše Jugoslavije.

Gordana Vujić
Defektolog surdoaudiolog

Četvorogodisnji rad na Funkcijskoj dijagnostici ORL Vojnomedicinske Akademije.

Ružica Todorović
Viši medicinski tehničar

Više od dvadeset godina glavna sestra Hematološkog odeljenja VMA, Hematološke klinike, ORL odeljenja i centralnih apartmana.